Telefon   +48 664 785 225

e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka prywatności


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Annę Jasinowską-Czarny prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JASINOWSKA-CZARNY ANNA UNIKA DORADZTWO UNIJNE I PUBLIC RELATIONS 

W celu wypełnienia obowiązku z Artykułów 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), Anna Jasinowska-Czarny prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: JASINOWSKA-CZARNY ANNA UNIKA DORADZTWO UNIJNE I PUBLIC RELATIONS z siedzibą w Wołowie (56-100) przy ul. Leśnej 21, jako administrator danych osobowych (dalej: „administrator” lub „UNIKA”) następujących kategorii osób fizycznych: 1) klientów, 2) osób reprezentujących klienta, 3) kontrahentów (dostawców oraz usługodawców), 4) osób reprezentujących kontrahentów, oświadcza co następuje:

Informacja dla klientów (osób fizycznych) 

1. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy o świadczenie usług (zwana dalej „Umową”) oraz po jej zawarciu – również w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, tj. dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Przez „umowę” rozumie się także zlecenie realizacji usługi bez zachowania formy pisemnej umowy. 2. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych. 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 4. Pani / Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom działającym na zlecenie administratora, zobowiązanych do zachowania poufności, tj. firmie odpowiedzialnej utrzymywanie i serwisowanie serwerów oraz systemów informatycznych, biuru rachunkowemu, operatorom pocztowym oraz osobom/podmiotom współpracującym z Uniką (np. eksperci) jedynie w przypadku, jeśli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji zleconej usługi. 5. Przysługuje Pani / Panu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w Artykule 17 oraz Artykule 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; d) prawo do przenoszenia danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 6. Może Pani / Pan skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: +48 664 78 52 25.

Informacja dla osób reprezentujących klienta 

1. Administrator przetwarza następujące Pani / Pana dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail), stanowisko służbowe. 2. Administrator uzyskał Pani / Pana dane bezpośrednio od Pani / Pana lub też od klienta lub osób reprezentujących klienta. 3. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu administratora polegającego na kontaktowaniu się z osobami reprezentującymi klienta w związku ze świadczeniem usługi klientowi w związku zawarciem i wykonywaniem umowy z klientem (dalej: „Umowa”), tj. dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przez „umowę” rozumie się także zlecenie realizacji usługi bez zachowania formy pisemnej umowy. 4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy i przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja Umowy będzie utrudniona lub niemożliwa. 6. Pani / Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom działającym na zlecenie administratora, zobowiązanych do zachowania poufności tj. firmie odpowiedzialnej utrzymywanie i serwisowanie serwerów oraz systemów informatycznych, biuru rachunkowemu, operatorom pocztowym oraz osobom/podmiotom współpracującym z Uniką (np. eksperci) jedynie w przypadku, jeśli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji zleconej usługi. 7. Przysługuje Pani / Panu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; d) prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w Artykule 17 oraz Artykule 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 8. Może Pani / Pan skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: +48 664 78 52 25.

Informacja dla kontrahentów (osób fizycznych) 

1. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w celach w związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z Uniką (zwana dalej „Umową”) oraz po jej zawarciu – również w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, tj. dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f), lit. b) oraz lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przez „umowę” rozumie się także zlecenie realizacji usługi bez zachowania formy pisemnej umowy. 2. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych. 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. 4. Pani / Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom działającym na zlecenie administratora, zobowiązanych do zachowania poufności tj. firmie odpowiedzialnej utrzymywanie i serwisowanie serwerów oraz systemów informatycznych, biuru rachunkowemu, operatorom pocztowym. 5. Przysługuje Pani / Panu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; d) prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w Artykule 17 oraz Artykule 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; e) prawo do przenoszenia danych; f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 6. Może Pani / Pan skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: +48 664 78 52 25.

Informacja dla osób reprezentujących kontrahentów 

1. Administrator przetwarza następujące Pani / Pana dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail), stanowisko służbowe. 2. Administrator uzyskał Pani / Pana dane bezpośrednio od Pani / Pana lub też od kontrahenta (dostawcy / usługodawcy Uniki) lub osób reprezentujących kontrahenta lub też ze źródeł publicznie dostępnych, tj. strony internetowej kontrahenta. 3. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu administratora polegającego na kontaktowaniu się z osobami reprezentującymi kontrahenta w związku z zawarciem oraz wykonywaniem umowy z kontrahentem (dalej: „Umowa”), tj. dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Przez „umowę” rozumie się także zlecenie realizacji usługi bez zachowania formy pisemnej umowy. 4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy i przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja Umowy będzie utrudniona lub niemożliwa. 6. Pani / Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom działającym na zlecenie administratora, zobowiązanych do zachowania poufności, tj. firmie odpowiedzialnej utrzymywanie i serwisowanie serwerów oraz systemów informatycznych, biuru rachunkowemu, operatorom pocztowym. 7. Przysługuje Pani / Panu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; d) prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w Artykule 17 oraz Artykule 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 8. Może Pani / Pan skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu: +48 664 78 52 25.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. 
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.