Telefon   +48 664 785 225

e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozyskiwanie dofinansowania, zarządzanie projektami i rozliczanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych:

 • ocena wstępnych możliwości uzyskania dofinansowania (pożyczki) ze środków publicznych wraz ze wskazaniem odpowiednich programów
 • doradztwo w zakresie zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania (pożyczki)
 • weryfikacja pomysłu oraz analiza mocnych i słabych stron pod kątem uzyskania dofinansowania (pożyczki) i rozliczenia projektu
 • poprawne zaplanowanie projektu w celu jego prawidłowej realizacji
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej – wniosku o dofinansowanie projektu, w tym studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego, analizy ekonomiczno-finansowej, biznesplanu itp.
 • opracowanie wniosku o pożyczkę
 • złożenie dokumentacji aplikacyjnej (wniosku o pożyczkę) w instytucji przyznającej dofinansowanie (udzielającej pożyczki), monitorowanie wniosku podczas oceny formalnej i merytorycznej
 • konsultacje z instytucją przyznającą dofinansowanie (udzielającej pożyczki) w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie projektu (wniosku o pożyczkę)
 • wsparcie przy zawieraniu umowy z instytucją przyznającą dofinansowanie (udzielającą pożyczki) – sporządzenie załączników do umowy o dofinansowanie projektu (umowy o pożyczkę)

 

stos monet

 

kalkulator i dokumenty fiskalne

 

Zarządzanie projektem i rozliczanie dofinansowania (pożyczki):

 • zarządzanie projektem dofinansowanym ze środków publicznych, kierowanie działaniami zaplanowanymi w projekcie
 • rozliczanie projektu: sporządzanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rzeczowo-finansowego, montażu finansowego, monitorowanie poziomu wskaźników zaplanowanych do osiągnięcia w projekcie
 • rozliczanie pożyczki
 • prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych projektu
 • doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków projektu (pożyczki)
 • wsparcie podczas udzielania zamówień publicznych
 • asysta w trakcie kontroli instytucji przyznającej dofinansowanie (pożyczkę)

 

Kierowanie projektami unijnymi - ustalanie strategii, planów, programów:

 • przeprowadzenie analizy potrzeb, problemów lokalnych i uwarunkowań lokalnych
 • przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych, w tym warsztatów prowadzonych aktywnymi metodami
 • opracowanie lub wsparcie eksperckie w przygotowaniu strategii, planu, programu
 • analiza lub uaktualnienie strategii, planu, programu pod kątem zgodności z programami szczebla krajowego i unijnego oraz priorytetami polityk i możliwymi źródłami dofinansowania

 

kobieta pisząca na kartce używająca smartfona

 

dokumenty i laptop leżące na stole w sali

 

Organizacja szkoleń z zakresu zarządzania projektami unijnymi:

 • posiadamy status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (zaświadczenie o wpisie)
 • organizujemy i prowadzimy szkolenia z zakresu pozyskiwania dotacji ze środków publicznych (w tym unijnych), zarządzania projektami, rozliczania dotacji

 

Jak wygląda pozyskiwanie środków UE?

Dofinansowanie z UE dla firm można otrzymać po złożeniu wniosku aplikacyjnego oraz kompletu wymaganych dokumentów do instytucji przyznającej dofinansowanie. Przed złożeniem wniosku należy określić cel, na jaki zostaną przeznaczone otrzymane środki, sporządzić biznesplan działalności gospodarczej, który powinien zawierać pomysł na działalność, jego uzasadnienie oraz korzyści, jakie może przynieść ta inwestycja.

 

W jaki sposób pomagamy w pozyskaniu środków unijnych?

Ważne jest także określenie ram czasowych i przestrzennych projektu. Tak przygotowane dokumenty należy złożyć wraz z wypełnionym formularzem wniosku aplikacyjnego do instytucji przyznającej dofinansowania. Wniosek podlega ocenie formalnej i merytorycznej, na podstawie której wydawana jest decyzja.

Korzystając z usług naszej firmy nie muszą się Państwo przejmować tymi formalnościami, ponieważ zapewniamy kompleksową usługę na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie. Konsultujemy się z instytucją przyznającą dofinansowanie oraz oferujemy wsparcie przy zawieraniu umowy z instytucją w przypadku otrzymania dofinansowania.

 

Kompleksowa pomoc w kierowaniu projektami unijnymi i ich rozliczaniu

Nasza firma zajmuje się także zarządzaniem projektami UE i rozliczaniem dofinansowań otrzymanych z programów UE. Zarządzanie projektem polega na kierowaniu działaniami w taki sposób, aby zgadzały się one z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Odpowiednie zarządzanie projektem jest bardzo ważne w celu jego prawidłowego działania i rozliczenia w instytucji przyznającej dofinansowanie. 

 

 

Dlaczego warto skorzystać z naszego doradztwa przy rozliczaniu dotacji unijnych?

Ubieganie się o dofinansowanie nie kończy się na otrzymaniu środków pieniężnych. Bardzo ważne jest także odpowiednie rozliczenie dofinansowania z UE. Nasza firma zapewnia kompleksową usługę rozliczania dofinansowań. Dzięki temu nie muszą się Państwo martwić, że coś zostanie wykonane niewłaściwie.

Zajmujemy się dokumentowaniem wykonywanych działań, sporządzaniem wniosków o płatność, harmonogramów płatności, montaży finansowych, monitorowaniem wskaźników zaplanowanych do osiągnięcia w projekcie i wielu innych czynników niezbędnych przy rozliczaniu dofinansowania.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. 
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.