Telefon   +48 664 785 225

e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2

loga ue rpo wd

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 10 EDUKACJA
Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy - konkursy horyzontalne

Beneficjent: Powiat Wołowski
Partner: Jasinowska-Czarny Anna UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations

Cele projektu
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolny i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie poprzez unowocześnienie oferty kształcenia branżowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy, zwiększenie szans 369 uczniów na regionalnym rynku pracy oraz wsparcie 29 nauczycieli w programie do września 2022 r.
Efektem projektu, poprzez realizację 8 zadań projektowych, będzie doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego powiatu wołowskiego i Dolnego Śląska.
Stan docelowy to:
● uzupełnienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy przez 369 uczniów i uczennic,
● uzupełnienie praktycznej nauki zawodu w postaci staży zrealizowanych przez 260 uczniów i uczennic,
● dostosowanie kwalifikacji 29 nauczycieli szkół zawodowych do wymogów aktualnego rynku pracy w formie studiów podyplomowych szkoleń i staży zawodowych,
● dostosowanie oferty kształcenia szkół zawodowych powiatu wołowskiego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku poprzez prace adaptacyjne i zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni zawodowych.

Opis projektu
Założenia projektu skupiają się na wsparciu praktycznej nauki zawodu uczennic i uczniów szkół zawodowych Powiatu Wołowskiego, w tym kształcących się w zawodach deficytowych i RIS. Projekt obejmuje 3 placówki: Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Projekt jest odpowiedzią na diagnozy potrzeb edukacyjnych, które zostały zatwierdzone przez organ prowadzący Powiat Wołowski, a zaplanowane działania odpowiadają na zidentyfikowane w nich potrzeby.
Wsparcie odbędzie się poprzez organizację kursów i szkoleń, doradztwa zawodowo-edukacyjnego, wyjazdów na targi branżowe, zawodoznawcze zajęcia w przedsiębiorstwach, staże uczniowskie oraz szkolenia, studia podyplomowe i staże branżowe dla nauczycieli w zakresie praktycznej nauki zawodu. Zaplanowano także działania mające na celu unowocześnienia oferty kształcenia branżowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy poprzez prace adaptacyjne oraz zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych. W projekcie przewidziano wykorzystanie e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS.
Projekt ma na celu osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczennic i uczniów szkół Powiatu Wołowskiego kształcących się w zawodach deficytowych i RIS, na rynku pracy. Projekt przewiduje objęcie wsparciem podmiot realizujący zadania centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wnioskodawca zakłada, poprzez realizację 8 zadań projektowych, doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększone zatrudnienie absolwentów szkolnictwa zawodowego regionu. Projekt realizowany będzie we współpracy z pracodawcami i przedsiębiorcami, w tym z branż istotnych dla województwa dolnośląskiego oraz z uczelniami wyższymi. Zawiązane partnerstwo pozwoli na sprawne wdrożenie działań w oparciu o potencjał i doświadczenie Partnera.

Wartość projektu: 3 655 148,50 zł, w tym dofinansowania UE: 3 106 876,22 zł

Okres realizacji projektu: od 2020-10-01 do 2022-09-30


DOKUMENTY DO POBRANIA:

regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_w_projekcie_rkz_edycja_2.pdf

regulamin_organizacji_stazy_uczniowskich_rkz_edycja_2_zmiana_20_04_2021.pdf

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. 
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.