Telefon   +48 664 785 225

e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktywny Oborniczanin - czas na zmiany

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Beneficjent: Gmina Oborniki Śląskie
Partnerzy: Jasinowska-Czarny Anna UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations, Fundacja IMAGO, Powiat Trzebnicki

 

Cele projektu
Cel główny projektu zakłada realizację działań o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, i zdrowotnym dla 33 uczestników proj. oraz 39 os. z ich otoczenia, wykonywanych w okresie 01.09.2021 – 30.06.2023 r. na rzecz aktywnej integracji osób zagroż. ubóstwem i wykluczeniem społ., poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

Opis projektu
Projekt zmierza do poprawy poziomu i jakości integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia. W efekcie nastąpi poprawa sytuacji społecznej, zawodowej oraz edukacyjnej i zdrowotnej na obszarze Gminy Oborniki Śląskie.

W skład grupy docelowej, zgodnie z diagnozą przeprowadzoną przez MGOPS w Obornikach Śląskich wchodzi:
- 33 osoby (24K, 9M) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w I kolejności aktywizacji społ., objętych w projekcie aktywizacją o charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym oraz zdrowotnym;
- 39 stanowi otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).
Projekt obejmie następujące zadania: działania w obszarze aktywnej integracji o charakterze społecznym (realizowane w okresie 01.09.2021 – 30.06.2023 r.), edukacyjnym, zawodowym oraz zdrowotnym (realizowane w okresie 01.10.2021-30.06.2023 r.)
Osiągnięte zostaną m.in. następujące mierz. wskaźniki:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 14 osób.
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 7 osób.
3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. objętych wsparciem w programie – 33 osoby.
4. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 0 osób.
Projekt będzie realizowany w ramach partnerstwa publiczno-społeczno-prywatnego.

Wartość projektu: 903 292,86 zł, w tym dofinansowania UE: 767 437,61 zł

Okres realizacji projektu: od 2021-09-01 do 2023-06-30

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. 
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.