Telefon   +48 664 785 225

e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktywna Integracja w Gminie Zawonia

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne
Działanie 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne

Beneficjent: Gmina Zawonia
Partnerzy: Jasinowska-Czarny Anna UNIKA Doradztwo Unijne i Public Relations, Stowarzyszenie Sołtysów na Rzecz Rozwoju Gminy Zawonia

Realizator: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWONI

 Cel projektu:
wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym i społecznym 33 osób (24K,9M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 20 osób (18K,2M) pozostających bez zatrudnienia oraz 32 os. (20K,12M) z ich otoczenia, osób zamieszkujących teren Gminy Zawonia poprzez objęcie ich aktywizacją społeczno–zawodową, która poprawi ich zdolności do zatrudnienia w okresie od 01.10.2020 do 30.06.2023.

Zadania realizowane w projekcie:
1. Aktywizacja społeczna. Zaplanowano realizacje m.in. poradnictwa psychologicznego i prawnego, warsztaty rozwoju osobistego, trening umiejętności społecznych, warsztaty zarządzania budżetem domowym, warsztaty: technologia Informacyjno-komunikacyjna, działalność Klubu Wolontariatu i Klubu Alkoholików, wyjazdy i spotkania integracyjne.
2. Aktywizacja zawodowa. Zaplanowano m.in. doradztwo zawodowe i kursy dla uczestników.
Rezultaty:
■ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 5
■ Liczba osób zagroż. ubóstwem lub wykl. społ. poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 3
■ Liczba osób zagroż. ubóstwem lub wykl. społ. pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 3
■ Liczba osób z niepełnosprawnościami, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej - 4
■ Liczba osób zagroż. ubóstwem lub wykl. społ., które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej (z wyłączeniem osób z niepełnosprawnościami)- 9
■ Liczba osób zagroż. ubóstwem lub wykl. społ., które osiągnęły postęp w rozumieniu efekt. zatrudnieniowej (z wył. osób z niepełnospr.)- 6


Wartość projektu: 661 701,12 zł, w tym dofinansowania UE: 562 418,47 zł

Okres realizacji projektu: od 01.10.2020 do 30.06.2023

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. 
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.